Pētījumi

Sākumlapa / Pētījumi

 
Samsung Skola Nākotnei sadarbībā ar Drossinternets.lv un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesori Zandu Rubeni 2017. gada maijā veica pētījumu “Skolēna Digitālais IQ”. Pētījuma rezultātu prezentācija ŠEIT. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāds ir Latvijas skolēnu digitālais IQ, jauniešu digitālās prasmes un zināšanas. Pētījumā piedalījās jaunieši vecumā no 14-17 gadiem, un pētījums iezīmē jauniešu interneta un tehnoloģiju lietošanas tendences un paradumus:
 • 54,7% lieto internetu vairāk par 3 h dienā;
 • Instagram kļuvis par populārāko tiešsaistes vietni jauniešu vidū (84%), bet populārākais saziņas rīks ir WhatsApp (83%);
 • 73% sociālajos tīklos ir vairāk draugu nekā reālajā dzīvē;
 • 78% problēmsituācijas tiešsaistē parasti risina paši, neiesaistot pieaugušos;
 • 85% ir zinoši par privātuma uzstādījumiem un drošām parolēm;
 • 64% meklē informāciju mācībām;
 • 73% uzskata, ka prot pārbaudīt, vai informācija ir patiesa;
 • 81% uzskata, ka prot atpazīt reklāmas materiālus;
 • 88% noderētu plašākas zināšanas programmēšanā, 71% par mākoņpakalpojumiem un to lietošanu, 66% MS Excell lietošanā, savukārt 64% zināšanas informācijas vērtēšanā;
 • 61% sociālajos tīklos vieglāk paust viedokli nekā dzīvē;
 • 45% ir nožēlojuši, ka internetā publicējuši ierakstu vai foto;
 • 45% bijuši aizskarti vai apvainoti sociālajos tīklos;
 • Vairums laiku internetā novērtē kā interesantu un izklaidējošu, taču tikai nedaudz vairāk par ½ kā jēgpilnu un noderīgi pavadītu.
Nākamie soļi pēc pētījuma - veikt izglītošanas pasākumus, lai mērķtiecīgi stiprinātu gan skolēnu tehniskās prasmes IKT jomā, gan veicinātu jēgpilnu to izmantošanu mācību un reālu sadzīvē nepieciešamu uzdevumu veikšanai.