Par mums

Sākumlapa / Par mums

Latvijas Drošāka interneta centra darbību nodrošina Latvijas Interneta asociācija ar partneriem Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un Latvijas Pašvaldību mācību centru. Aktuālais projekta darbības periods ir no 2016. gada jūlija līdz 2018. gada decembrim. Darbības nodrošināšanai un aktivitāšu īstenošanai ir piešķirts 50% finansējums no Eiropas Komisijas CEF programmas. Nacionālo līdzfinansējumu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (CERT.LV Aizsardzības ministrijas pakļautībā).

 

Mūsu darbības virzieni:

IZGLĪTOŠANAS DARBS: bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku informēšana un izglītošana interneta satura drošības jomā – par iespējamajiem riskiem un apdraudējumiem internetā (naida kurināšana, rasisms, bērnu pornogrāfija un pedofilija, emocionāla pazemošana internetā, personas identitātes zagšana un datu ļaunprātīga izmantošana, uzvedības noteikumi internetā, tīmekļa etiķete utt.)

ZIŅOJUMU LĪNIJA: iespēja sabiedrībai mājas lapā http://drossinternets.lv/page/3 elektroniski ziņot par atklātajiem pārkāpumiem un nelegālu saturu internetā. Ziņojumi tiek apstrādāti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem ar Valsts policijas atbalstu
 

UZTICĪBAS TĀLRUNIS 116111: iespēja bērniem/jauniešiem ziņot par pārkāpumiem internetā un saņemt psihologa atbalstu un konsultāciju dažādu situāciju risināšanai. Uzticības tālruņa darbu nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. 
 
 

Drošāka interneta centra darbību nodrošina:

Latvijas Interneta Asociācija (LIA) dibināta 2000. gada jūlijā. Tā ir sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas uzņēmējus, kas darbojas interneta pakalpojumu sfērā un ir ieinteresēti interneta vides attīstībā Latvijā.

LIA galvenais mērķis ir plaši pieejamas Interneta vides nostiprināšana, attīstība un popularizēšana Latvijā.

Viens no LIA uzdevumiem ir publiski paust savu viedokli par aktuāliem un problemātiskiem ar Internetu saistītiem sabiedriskās un tiesiskās dzīves jautājumiem, rūpēties par tiesisko normu ievērošanu Internetā un ar to saistīto nozaru attīstības jomā, iesaistoties likumdošanas un izpildvaras darba grupās.

 

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir Labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības jomā. Kā Drošāka interneta centra partneris Inspekcija nodrošina uzticības tālruni bērniem un jauniešiem.

Bērnu un pusaudžu Uzticības Tālrunis 116111 darbību sāka 2006. gada 1. februārī. To izveidoja ar mērķi sniegt bērniem un pusaudžiem psiholoģiska rakstura palīdzību, kā arī rast atbalstu krīzes situācijās. Uzklausīt, atbalstīt bērnus un pusaudžus, palīdzot viņiem risināt dažāda rakstura jautājumus un dzīves situācijas ir pats svarīgākais Uzticības tālruņa darbības uzdevums. Kopš 2009. gada 1. janvāra uzticības tālrunis saņem zvanus un sniedz konsultācijas arī par nelegālu saturu un pārkāpumiem internetā.

 

Latvijas Pašvaldību mācību centrs (LPMC) izstrādā un piedāvā dažādas izglītības programmas ļoti plašai iedzīvotāju auditorijai,  vairāk kā 400 mācību programmas. Mācību ilgums ir dažāds – sākot no vienas dienas semināriem, līdz pat vairāku mēnešu izglītības programmām.

LPMC mērķis ir veicināt Latvijas visu līmeņu pašvaldību un to struktūrvienību darbinieku, valsts pārvaldes darbinieku, politiķu, kā arī citu fizisko un juridisko personu profesionālo izglītību, pieredzes un informācijas apmaiņu starp pašvaldībām to darba organizācijā, piesaistīt starptautiskos pašvaldību darbinieku izglītības centrus darbībā, sniegt organizatorisko atbalstu pašvaldībām to darbā.

Drošāka interneta centra ietvaros LPMC nodrošinās mācību programmas par drošību internetā izstrādi pieaugušajiem un apmācīs pieaugušos Latvijas pašvaldībās darbam ar bērniem.